Задаци

Задатак радне групе је усклађивање и координација две или више инспекција, органа и организација у поступцима инспекцијских надзора, као и контроле законитости рада привредних субјеката у области хране.

Координација рада остварује се кроз састанке Радне групе али и појединачну сарадњу инспекцијских служби а огледа се у заједничким инспекцијским надзорима, размени информација и података, међусобној помоћи и уједначавању инспекцијске праксе.

Радна група доставља месечне извештаје о раду Координационој комисији.

Чланови

Радна група за храну функционише у саставу: 

 1. Зоран Ивановић, руководилац радне групе, начелник Одељења за ветеринарско јавно здравље, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 2. Ненад Милојевић, заменик руководиоца радне групе, шеф Одсека Одељења фитосанитарне инспекције, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; 
 3. Милена Бакић, в.д. секретара радне групе, Јединица за подршку Координационој комисији; 
 4. Тамара Бошковић, шеф одсека Одељења за ветеринарско јавно здравље, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; 
 5. Драган Мацић, руководилац Групе за послове инспекцијског надзора и контроле за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 6. Иван Настасијевић, руководилац Сектора за развој и трансфер технологија, Институт за хигијену и технологију меса; 
 7. Ненад Вујовић, начелник Одељења пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 8. Горан Стојковић, инспектор у Одељењу за санитарну инспекцију, Министарство здравља;
 9. Ненад Будимовић, секретар Удружења за пољопривреду, прехрамбену индустрију, шумарство и водопривреду Привредне коморе Србије;
 10. Тиса Чаушевић, координатор за регулаторну реформу, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД);
 11. Амалија Павић, заменик извршног директора, Америчка привредна комора; 
 12. Драгана Стикић, НЕСТЛЕ АДРИАТИК д.о.о.
 13. мр Драган Пушара, руководилац Јединице за подршку Координационој комисији

Извештаји